Tổng hợp những biển báo giao thông đường bộ 2022 mới nhất

Cùng với người điều hành giao thông (Cảnh sát giao thông)  đèn tín hiệu giao thôngtập hợp những biển báo giao thông đường bộ Việt Nam đứng vị trí quan trọngkhông thực sự khi ta nói rằng chúng  cần nhất. Các biển báo luôn luôn phải có nhằm giữ trật tự, an ninh giao thông,để xe  phương tiện, người tham cơ sở giao thông đc lưu hành, di chuyển một cách bình thườngtránh ùn tắc cũng như hạn chế tai nạn giao thông.

Xem thêm: Mũ bảo hiểm 3/4 có tốt không? Chú ý khi dùng mũ bảo hiểm 3/4

Mục lục

Những biển báo giao thông: Biển báo cấm

Tổng hợp những biển báo giao thông đường bộ 2022 mới nhất 1
Những biển báo giao thông: Biển báo cấm

Những biển báo giao thông cấm thể hiện những điều cầm mà người tham gia cơ sở giao thông phải chấp hành. Nếu như không tuân theo nhiều loại biển báo cấm, đây được xem là hành vi vi phạm Luật hạ tầng giao thông đường bộ.

Loại hình của biển báo cấm: Biển cấm hình tròn trụ, nền trắng, viền phía ngoài màu đỏ, hình vẽ bên phía trong black colorCũng có thể có 1 số biển cấm nổi bật như:

  • Biển Cấm đi ngược chiều cũng như Dừng lại: nền đỏ, hình vẽ bên phía trong white color.
  • Biển Cấm dừng  đỗ xe, Cấm đỗ xe, Cấm đỗ xe ngày lẻ, Cấm đỗ xe ngày chẵn: nền xanh, hình vẽ phía bên trong red color  trắng.
  • Biển Hết cấm vượt, Hết tránh đẩy nhanh cao nhất, Hết  những lệnh cấm: nền trắng, viền xanh, hình bên phía trong black color.

Biển báo cấm  gồm 40 loại, đc đánh số thứ tự xuất phát từ 101 mang lại 140 vào hệ thống những loại biển báo giao thông.

Biển báo đường cấm P.101

Biển báo đường cấm: Cấm nhiều loại phương nhanh di dời cả 2 phía (ngoại trừ xe ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm đi ngược chiều P.102

Biển báo Cấm đi ngược chiều: Cấm các loại phương nhanh đi trong chiều đặt biển (ngoại trừ xe ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm xe ô tô P.103

Những biển báo giao thông Cấm xe ô tô: Cấm các loại xe cơ giới đi trong, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy  xe ưu tiên đi theo chuẩn mực.

Biển báo Cấm xe ô tô rẽ phải P.103b: Cấm những loại xe cơ giới rẽ phải, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy  xe ưu ái theo quy tắc.

Biển báo Cấm xe ô tô rẽ trái P.103c: Cấm các loại xe cơ giới rẽ trái, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy  xe ưu ái đi theo chuẩn mực.

Biển báo Cấm xe máy P.104

Biển báo Cấm xe máy: Cấm nhiều loại xe máy đi vào (ngoại trừ xe máy đc ưu tiên theo quy định). Biển không áp dụng với người dắt xe máy.

Các biển báo giao thông cấm xe ô tô  xe máy P.105

Các biển báo giao thông Cấm xe xe con  xe máy: Cấm nhiều loại xe cơ giới  xe máy đi trongnước ngoài trừ xe gắn máy  xe ưu ái đi theo quy tắc.

Biển báo Cấm xe tải P.106

Biển báo Cấm xe tải: Cấm xe tải, xe máy kéo, các xe máy chuyên dùng đi vào (trừ xe ưu tiên đi theo quy định).

Biển báo Cấm xe tải P.106b: Cấm xe tải xuất hiện lượng chuyên chở lớn hơn chất lượng ghi trong biển báo đi vào.

Biển báo Cấm xe tải P.106c: Cấm xe tải chở hàng nguy khốn đi trong.

Biển báo Cấm xe khách  xe tải P.107

Những biển báo giao thông Cấm xe khách cũng như xe tải: Cấm các loại xe ô tô chở khách, xe tải, xe máy kéo, xe máy xây lắp chuyên được dùng đi trong (trừ xe ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm xe khách P.107a: Cấm những loại ô tô chở khách đi trong (trừ xe ưu ái đi theo quy định). không cấm xe buýt. Trong trường hợp cấm xe khách hàng đi theo số chỗ ngồi sẽ sở hữu biển phụ bên dưới.

Biển báo Cấm xe taxi P.107b: Cấm xe taxi đi trongvào tình huống cấm xe taxi đi theo giờ sẽ sở hữu biển phụ dưới.

Biển báo Cấm xe rơ-mooc P.108

Tổng hợp những biển báo giao thông đường bộ 2022 mới nhất 2
Biển báo Cấm xe rơ-mooc P.108

Biển báo Cấm xe rơ-mooc: Cấm nhiều loại xe cơ giới kéo rơ-mooc, kể cả xe khách hàng – máy kéo – xe máy kéo theo rơ-mooc đi vào, trừ loại xe con sơ-mi-rơ-mooc  xe ưu ái theo chuẩn mực.

Những biển báo giao thông Cấm xe sơ-mi-rơ-mooc P.108a: Cấm những loại xe sơ-mi-rơ-mooc, xe kéo rơ-mooc đi trong (trừ xe ưu tiên theo quy định).

Xem thêm: Lựa chọn xe mô tô giá dưới 200 triệu được ưa chuộng nhất

Biển báo Cấm máy kéo P.109

Biển báo Cấm máy kéo: Cấm những loại máy kéo, máy kéo bánh xích/bánh hơi đi vào.

Biển báo Cấm xe đạp P.110

Biển báo Cấm xe đạp: Cấm xe đạp đi trongKhông áp dụng cấm người dẫn xe đạp.

Biển báo Cấm xe đạp P.110B: Cấm xe đạp thô. Chưa vận dụng cấm người dẫn xe đạp thô.

Các biển báo giao thông cấm xe máy P.111

Biển báo Cấm xe máy: Cấm các loại xe máy, xe gắn máy đi trongKhông vận dụng cấm người đi xe đạp.

Biển báo Cấm xe 3 bánh xuất hiện động cơ P.111b: Cấm xe 3 bánh xuất hiện gắn động cơ như xe xích lô, xe lam, xe lôi máy…

Biển báo Cấm xe 3 bánh không động cơ P.111b: Cấm xe 3 bánh chưa gắn động cơ như xe xích lô, xe lôi đạp…

Biển báo Cấm người đi dạo P.112

Biển báo Cấm người đi bộ: Cấm người đi bộ đi vào.

Biển báo Cấm xe người kéo/đẩy P.113

Biển báo Cấm xe người kéo/đẩy: Cấm xe thô sơ, xe do người đẩy/kéo đi vàokhông vận dụng cấm xe nôi trẻ em, phương nhanh chuyên sử dụng của người khuyết tật.

Biển báo Cấm xe súc vật kéo P.114

Biển báo Cấm xe súc vật kéo: Cấm xe dùng súc vật kéo hay chở trên sườn lưng đi trong.

Biển báo hạn chế tải trọng tất cả xe P.115

Những biển báo giao thông hạn chế tải trọng mọi xe: Cấm các loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên)  tải trọng mọi xe vượt quá trị số ghi trên biển đi trong.

Biển báo hạn chế tải trọng trục xe P.116

Biển báo hạn chế tải trọng trục xe: Cấm các loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên)  tải trọng toàn bộ xe phân bổ trên một trục xe vượt quá trị số ghi trên các biển báo giao thông đi vào.

Biển báo hạn chế chiều cao xe P.117

Biển báo tránh chiều cao xe: Cấm những loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên)  chiều cao vượt quá trị số ghi tại biển đi trong.

Biển báo hạn chế chiều ngang xe P.118

Tổng hợp những biển báo giao thông đường bộ 2022 mới nhất 3
Những biển báo giao thông: Biển báo hạn chế chiều ngang xe P.118

Biển báo hạn chế chiều ngang xe: Cấm các loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên)  chiều ngang vượt quá trị số ghi trên biển đi trong.

Biển báo tránh bề dài xe P.119

Biển báo hạn chế bề dài xe: Cấm các loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên)  bề dài vượt quá trị số ghi trên các biển báo giao thông đi trong.

Biển báo tránh chiều dài xe xe con, máy kéo mooc hoặc sơ-mi-rơ-mooc P.120

Biển báo tránh chiều dài xe ô tô, máy kéo mooc hay sơ-mi-rơ-mooc: Cấm nhiều loại xe cơ giới kéo mooc, xe sơ-mi-rơ-mooc  bề dài vượt quá trị số ghi tại biển (kể cả xe ưu tiên) đi vào.

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa hai xe P.121

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa hai xe: các xe ô tô phải di dời giải pháp nhau một tầm buổi tối thiểu ghi trên các biển báo giao thông.

Biển báo Cấm rẽ trái hay Cấm rẽ phải P.123

Biển báo Cấm rẽ trái hay Cấm rẽ phải: Cấm xe những loại xe cơ giới/thô sơ rẽ trái hoặc là phải (trừ xe ưu ái theo quy định). Chưa vận dụng cấm quay đầu xe.

Biển báo Cấm quay đầu xe P.124

Biển báo Cấm quay đầu xe: Cấm những loại xe quay đầu kiểu chữ U theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

Biển báo Cấm xe ô tô quay đầu P.124b: Cấm xe ô tô quay đầu kiểu chữ U theo chiều mũi thương hiệu tại biển.

Biển báo Cấm rẽ  quay đầu xe P.124c/d: Cấm các loại xe rẽ trái/phải  quay đầu trái/phải đi theo chiều mũi thương hiệu tại biển.

Biển báo Cấm xe ô tô rẽ  quay đầu xe P.124e/f: Cấm xe xe con rẽ trái/phải cũng như quay đầu trái/phải theo chiều mũi thương hiệu tại biển.

Biển báo Cấm vượt P.125

Biển báo Cấm vượt: Cấm những loại xe cơ giới vượt nhau (kể cả xe ưu ái theo quy định), nhưng được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy.

Biển báo Cấm xe tải vượt P.126

Tổng hợp những biển báo giao thông đường bộ 2022 mới nhất 4
Biển báo Cấm xe tải vượt P.126

Những biển báo giao thông Cấm xe tải vượt: Cấm nhiều loại xe tải vượt xe cơ giới khác, đc phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy. Không áp dụng nhiều loại xe cơ giới khác vượt xe nhau cũng như vượt xe tải.

Biển báo đẩy nhanh cao nhất cho phép P.126

Biển báo đẩy nhanh tối đa mang đến phép: nhiều xe cơ giới chạy không vượt quá đẩy nhanh ghi trên biển (trừ xe ưu ái theo quy định).

Biển báo tốc độ cao nhất chất nhận được trong đêm tối P.127

Biển báo đẩy nhanh cao nhất chất nhận được vào ban đêm: Nhiều xe cơ giới chạy không vượt quá tốc độ ghi tại biển (trừ xe ưu ái theo quy định) chỉ áp dụng trong đêm hôm.

Những biển báo giao thông Cấm dùng còi P.128

Biển báo Cấm dùng còi: Cấm nhiều loại xe dùng còi.

Biển báo chăm sóc P.129

Biển báo Kiểm tra: Báo điểm đặt trạm kiểm tranhiều loại xe vận tải băng qua phải dừng lại để chăm sóc đi theo quy định.

Biển báo Cấm dừng xe cũng như đỗ xe P.130

Biển báo Cấm dừng xe  đỗ xe: Cấm những loại xe cơ giới dừng  đỗ xe hướng đường xuất hiện đặt biển (trừ xe ưu tiên đi theo quy định).

Biển báo Cấm đỗ xe P.131

Những biển báo giao thông Cấm đỗ xe: Cấm những loại xe cơ giới đỗ xe phía con đường xuất hiện đặt biển (trừ xe ưu tiên). Biển P.131b áp dụng với ngày lẻ, biển P.131c áp dụng với ngày chẵn.

Biển báo Nhường mặt đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua con đường hẹp P.132

Biển báo Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp: Nhiều loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu ái theo quy định) phải nhường con đường cho những loại xe cơ giới đang di dời chiều Ngược lại.

Biển báo Hết cấm vượt P.133

Biển báo Hết cấm vượt: Biển thông báo hết đoạn mặt đường cấm vượt.

Biển báo Hết tránh đẩy nhanh tối đa P.134

Biển báo Hết tránh tốc độ tối đa: Biển thông báo hết đoạn đường tránh tốc độ cao nhất.

Biển báo Hết tất cả những lệnh cấm P.135

Những biển báo giao thông Hết  các lệnh cấm: Biển thông báo hết đoạn đường áp dụng  nhiều lệnh cấm.

Biển báo Cấm đi thẳng P.136

Biển báo Cấm đi thẳng: Cầm nhiều loại xe cơ giới/thô sơ đi thẳng trong đoạn mặt đường phía trước.

Biển báo Cấm rẽ trái, rẽ phải P.137

Biển báo Cấm rẽ trái, rẽ phải: Cầm nhiều loại xe cơ giới rẽ trái, rẽ phải. Biển đặt mua các địa chỉ gần trước nút giao đườngtrong trường hợp  chuẩn mực thời điểm cấm sẽ có biển phụ sống bên dưới.

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ trái P.138

Các biển báo giao thông Cấm đi thẳng, rẽ trái: Cầm các loại xe cơ giới đi thẳng, rẽ trái. Biển đặt ở những địa chỉ gần trước nút giao mặt đườngvào trường hợp  chuẩn mực thời điểm cấm sẽ có được biển phụ  dưới.

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ phải P.139

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ phải: Cầm những loại xe cơ giới đi thẳng, rẽ phải. Biển đặt ở các địa điểm gần trước nút giao mặt đườngVào tình huống  quy định thời gian cấm sẽ có được biển phụ sống bên dưới.

Biển báo Cấm xe công nông cũng như các loại xe gần giống P.140

Biển báo Cấm xe công nông cũng như các loại xe tương tự: Cấm những loại xe công nông, xe gần giống công nông đi trong.

Những biển báo giao thông nguy hiểm

Tổng hợp cnhững biển báo giao thông đường bộ 2022 mới nhất 5
Những biển báo giao thông nguy hiểm

Xuất hiện tổng cộng 46 loại các biển báo giao thôngđược đánh số từ 201 mang lại 246. Nhóm biển này có khả năng lưu ý cùng với người kết nối giao thông các nguy nan rất có thể xảy ra  phía trướcgiúp lái xe thu hút nhằm chủ động khu vực tránh.

Biển nguy hiểm hình tam giác, nền gold color, viền đỏ. nội dung biểu lộ bên trong biển black colorNgoại trừ nhóm 05 biển báo hiệu con đường sắt chuyển giao với mặt đường bộ.

Biển tín hiệu lệnh

Nhóm những biển báo giao thông  này còn có dạng hình tròn, nền xanh với hình vẽ white color. Chúng bỏ ra nhiều tín lệnh mà người đi đường phải triển khaichẳng hạn như: phải đi thẳng, vòng sang phải, chạy tiện rộng tốc độ về tối thiểu…

Biển tín lệnh để báo các tín lệnh cho tất cả những người tham gia giao thông sử dụng đường bộ phải thi hành. Biển hiệu lệnh gồm 10 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 301 mang lại biển số 310.

Các biển báo giao thông hướng dẫn

Hệ thống các biển báo giao thông chỉ dẫn  48 loại, đc đánh số từ 401 đến 448. Loại biển này có công dụng hướng dẫn các content cần thiếtgiúp người điều hành phương tiện di dời lợi ích hơn.

Phần lớn biển báo hướng dẫn hình vuông vắn hay chữ nhật. Nền biển báo màu xanhchưa viền. content trên biển white colorNgoài racũng có thể có một vài biển nền xanh lá hoặc vàng.

Biển báo phụ

Những biển báo giao thông phụ xuất hiện dạng hình vuông vắn hoặc hình chữ nhật, viền đen, nền trắng, hình vẽ màu đen, thường nằm dưới những biển chính để bổ sung làm rõ ý nghĩa nhiều biển chính.

Biển phụ thường được đặt phối hợp với những biển báo nguy khốn, biển báo cấm, biển hiệu lệnh cũng như biển hướng dẫn nhằm thuyết minh bổ sung cập nhật nhằm hiểu rõ rộng nhiều biển chính.

Biển phụ gồm 10 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 501 mang lại biển số 510. Những chúng ta cũng có thể đọc thêm về nhóm biển báo này thông qua nội dung bài viết Biển Báo Phụ.

Lời kết

Trên đây là những biển báo giao thông đường bộ hiện hành mà xemoto.vn tổng hợp  san sẻ với quý kháchMong muốn rằng sau khi xem thêm nội dung bài viếtbạn sẽ hiểu rõ rộng về nhiều nhóm biển báo cũng như thu hút thực hiện đúng khi phát hiện trên đường.

Kha My-Tổng hợp và bổ sung

(Nguồn tham khảo: saigonatn.com, anycar.vn, www.carmudi.vn)