VIB lên kế hoạch chia cổ tức tiền mặt 35%

Sau khi kết thúc năm tài chính 2022, VIB có thể chia cổ tức tiền mặt lên tới 35% vốn điều lệ.

Lãnh đạo VIB cho biết ngân hàng sẽ tính toán mức cổ tức tối ưu để trình đại hội đồng cổ đông vào đầu năm 2023, phù hợp với chủ trương của Ngân hàng Nhà nước. Nếu phương án này được đại hội thông qua và Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, dự kiến VIB có thể chia cổ tức tiền mặt lên tới 35% vốn điều lệ, tương đương với mỗi cổ phiếu sở hữu cổ đông có thể nhận 3.500 đồng cổ tức.

“Con số 35% này có thể cao hơn nếu các khoản thu bất thường kịp ghi nhận trong năm 2022”, đại diện VIB chia sẻ.

Hệ số ROE của VIB đạt 30% liên tiếp trong 3 năm. Ảnh: VIB
Hệ số ROE của VIB đạt 30% liên tiếp trong 3 năm. Ảnh: VIB

Sau khi chi trả cổ tức, VIB vẫn tuân thủ các hệ số an toàn theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước và các tiêu chuẩn chọn lọc của Basel II và Basel III. Hệ số an toàn vốn (CAR) Basel II sau khi chi trả cổ tức dự kiến sẽ ở mức trên 10%, cao hơn so với mức 8% theo quy định.

Hết 10 tháng đầu năm 2022, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế ở mức 8.715 tỷ đồng tăng 44% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 109% lợi nhuận của cả năm 2021, với hệ số ROE (lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu) đạt 30% liên tiếp trong 3 năm.

Kết quả này được đóng góp từ việc tăng thu nhập từ phí qua các sản phẩm dịch vụ thu phí, Digital Banking, tối ưu hóa chi phí, vốn đã được đồng loạt triển khai từ 5 năm nay. Bên cạnh đó, với tỷ lệ hơn 90% cho vay bán lẻ, trong đó, trên 90% khoản vay có tài sản đảm bảo chất lượng và thanh khoản cao, VIB có nhiều lợi thế trong việc quản trị tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn.

Nhờ chiến lược chuyển dịch trọng yếu sang bán lẻ (thẻ tín dụng, cho vay mua nhà, cho vay mua ôtô, cho vay kinh doanh, bảo hiểm) và đẩy mạnh số hóa, dự báo lợi nhuận trước thuế của cả năm 2022 sẽ vượt kế hoạch 10.500 tỷ, tương đương 8.400 tỷ lợi nhuận sau thuế. Kết quả này có thể cao hơn nếu tính đến lợi nhuận bất thường từ một số thỏa thuận hợp tác mà VIB có khả năng hoàn tất trong năm 2022.

Trước đó, thực hiện hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, VIB đã không chia cổ tức tiền mặt trong 3 năm 2020 – 2022. Thay vào đó, nhà băng đều đặn chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông trong với tỷ lệ 20% trong năm 2020, 40% trong năm 2021 và 35% trong năm 2022, chưa kể ESOP và cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên. Trong giai đoạn 2017 – 2019, ngân hàng này đã liên tục thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền mặt hàng năm cho cổ đông.

“Kế hoạch quay lại thực hiện chia cổ tức tiền mặt trong năm 2023 trong khi vẫn duy trì các chỉ số an toàn, hiệu quả sau 3 năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là điều thiết thực và phù hợp với nguyện vọng của đa số cổ đông”, đại diện VIB nhấn mạnh.

Nguồn : https://www.vib.com.vn/

vneconomy.vn: VIB có thể chia cổ tức tiền mặt đến 35% nếu được phê duyệt – VNEconomy

vietnamfinance.vn: VIB có thể chia cổ tức tiền mặt đến 35% nếu được phê duyệt

Vnexpress.net: VIB lên kế hoạch chia cổ tức tiền mặt 35% – VnExpress Kinh doanh

Cafef.vn: Lãnh đạo VIB: Lên kế hoạch trình phương án chia cổ tức tiền mặt có thể lên tới 35%

vietstock.vn: VIB có thể chia cổ tức tiền mặt đến 35% nếu được phê duyệt | Vietstock

vietnambiz.vn: VIB có thể chia cổ tức tiền mặt đến 35% nếu được phê duyệt

nhipsongkinhdoanh.vn: VIB có thể chia cổ tức tiền mặt đến 35% nếu được phê duyệt