Phân loại các dòng xe Phân Khối Lớn

Thấy niềm đam mê Phân Khối Lớn của anh em ngày càng cao và nhu cầu biết thêm thông tin các dòng xe PKL cũng nhiều nên hôm nay mình lập topic tổng hợp này mong sẽ giúp anh em biết thêm được chút ít có gì ra “tém ró” với bạn bè cũng được @@.

 * Phần 1: Sport Bike, Naked Bike

 >>>Xem chi tiết tại đây

 – Sport Bike:

Phan loai cac dong xe Phan Khoi Lon cho anh em 2banh

 – Naked bike:

Phan loai cac dong xe Phan Khoi Lon cho anh em 2banh - 2

 * Phần 2: Cruiser, Touring

 >>> Xem chi tiết tại đây

 – Cruiser:

Phan loai cac dong xe Phan Khoi Lon cho anh em 2banh - 3

 – Touring:

Phan loai cac dong xe Phan Khoi Lon cho anh em 2banh - 4

  * Phần 3: Sport touring, Fazer, Naked Muscle, Street Fighter

 >>> Xem chi tiết tại đây

 – Sport-touring:

Phan loai cac dong xe Phan Khoi Lon cho anh em 2banh - 5

 – Dòng Fazer:

Phan loai cac dong xe Phan Khoi Lon cho anh em 2banh - 6

 – Naked-muscle:

Phan loai cac dong xe Phan Khoi Lon cho anh em 2banh - 7

 – Street-fighter:

Phan loai cac dong xe Phan Khoi Lon cho anh em 2banh - 8

 * Phần cuối: Cào cào – offroad, Caferacer

 >>> Xem chi tiết tại đây

 – Cào cào – Offroad:

Phan loai cac dong xe Phan Khoi Lon cho anh em 2banh - 9

 – Cafe racer:

Phan loai cac dong xe Phan Khoi Lon cho anh em 2banh - 10